सम्पर्क गर्नुहोस्!


यदि तपाई यस आश्रम संग जोड्न चाहानु हुन्छ अथवा संगतसस्कृति को मूल्य मान्यता र दर्शन बाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने आगन्तुक सदस्यता , साधारण सदस्यता , सक्रिय सदस्यता अथवा आजीवन सदस्यता लिन सक्नु हुने छ।

Prefix

के तपाई आश्रमको गतिबिधिमा स्वयंसेवकको रुप मा आवद्द हुन चाहानु हुन्छ?

तपाई निम्न लिखित अनलाइन फर्म भर्न सक्नु हुनेछ अथवा आश्रमको लामाटार स्थित ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नु हुने छ!

अनलाइन सदस्यता फर्म

जयसंगत

संगतआश्रम

ई मेल : [email protected]
लामाटार वडा नम्बर ९
माहालक्ष्मी ४४७०९
ललितपुर, नेपाल

फोन : +977 – 985-1025847